Onze diensten en tarieven

Wij treden slechts op als tussenpersoon, maken een contract waarbij beide partijen de mogelijkheid hebben het 1 en ander er in op te laten nemen.

Belangrijke afspraken die er gemaakt dienen te worden:
- Opzegtermijn
- Bij een te koop staand huis dat verhuurd wordt totdat er een koper voor gevonden is zal er een duidelijke afspraak gemaakt worden over wanneer, hoelang en door wie er opgezegd wordt.
- Welke roerende en onroerende goederen worden er verhuurd.
- Welke roerende goederen worden mogen gebruikt worden door huurder en blijven deze wel of niet in eigendom van verhuurder.
- Eventuele verzekeringen van het pand en inboedel.

Het blijft belangrijk alles goed en duidelijk op papier te zetten zodat er hier geen misverstanden over kunnen ontstaan.

=====================================================
De diensten die wij verlenen als u woonruimte te huur aan wilt bieden zijn:

- Vinden van een huurder voor de woonruimte die u te huur aanbied
- Opmaken van het contract
- Archiveren van het contract

Belangrijk om te weten is dat zolang wij geen huurder voor uw woonruimte vinden dat u ons niets betaald, wij werken op basis van “no cure, no pay”.

Voor bovenstaande diensten betaald u 1 malig €150 tijdelijk 75 excl. BTW (na gratis inschrijven).
=====================================================

De diensten die wij verlenen als u opzoek bent naar woonruimte:

- Vinden van woonruimte/huurhuis
- Opmaken van het contract
- Archiveren van het contract

Belangrijk om te weten is dat zolang wij geen woonruimte voor u vinden dat u ons niets betaald, wij werken op basis van “no cure, no pay”.

Voor bovenstaande diensten betaald u 1 malig €150 tijdelijk 75 excl. BTW (na gratis inschrijven).
=====================================================

Mochten wij een match vinden binnen onze eigen bestand, dan betalen huurder en verhuurder beide 1 malig €75 excl. BTW.

Duidelijke diensten tegen duidelijke tarieven.

Onze algemene voorwaarden leest u hieronder:

Algemene voorwaarden www.huurhuisgezocht.nl
1a Algemeen:
1.1 www.huurhuisgezocht.nl Bemiddelt tussen huurder en verhuurder.
1.2 www.huurhuisgezocht.nl Zoekt voor klanten naar geschikte woonruimte.
1.3 www.huurhuisgezocht.nl Zoekt voor verhuurders geschikte huurders t.b.v. het verhuren van
de aangebode woon, recreatie of bedrijfsruimte voor verhuurder.
1.4 www.huurhuisgezocht.nl Maakt/stelt een verhuurcontract op voor huurder en/of verhuurder.
1.5 www.huurhuisgezocht.nl Archiveerd contracten.
1b Aansprakelijkheid Algemeen
Www.huurhuisgezocht.nl en diens ondernemers zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor
eventuele schade(‘s) voortvloeiend uit levering van diensten genoemd in de punten 1.1 tot 1.5.
Ook niet aansprakelijk voor het wel of niet nakomen van huurder of verhuurder van de gemaakte
afspraken in het contract.
1c www.huurhuisgezocht.nl En diens ondernemers zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor
schade gemaakt door huurder aan het verhuurde.
1d www.huurhuisgezocht.nl En diens ondernemers zijn op geen enkele manier aansprakelijk of
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiele of materiele schade die
verhuurder oploopt door:
1d1 te laat verhuizen van huurder nadat deze te laat het huis verlaat nadat het huis verkocht is
1d2 schades gemaakt door huurder aan het verhuurde
1d3 het verliezen van onderdak na het aflopen van opzegtermijn aangevraagd door verhuurder
1d4 eventuele fysieke schade die huurder oploopt door en/of in het verhuurde pand
2 www.huurhuisgezocht.nl Is verder op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele
problemen die er ontstaan tussen huurder en verhuurder, ook niet als blijkt dat afspraken niet of
onduidelijk vermeld staan in het contract waarvan deze er wel in vermeld hadden kunnen
worden.
3 Contracten worden met zorg opgesteld, indien er sprake is van miscommunicatie, het niet
vermelden van belangrijke zaken in het contract, nalatigheid van www.huurhuisgezocht.nl en
diens ondernemers, zal eventuele schadevergoeding maximaal 50% van het gefactureerde
bedrag excl. BTW bedragen.